Hvad er uskiftet Bo?

uskiftet bo og privat skifteNår en gift person dør, kan den efterlevende ægtefælle under visse omstændigheder undgå at skulle dele arven med den afdødes børn, indtil den efterlevende ægtefælle enten vil giftes på ny eller dør. Når den afdødes dødsbo ikke deles eller ”skiftes”, kalder man det et uskiftet bo.
Betingelserne for at kunne sidde i uskiftet bo er, at du var gift med afdøde på dødstidspunktet, og at din afdøde ægtefælle havde børn. Hvis disse kriterier er opfyldt, kan du vælge at sidde i uskiftet bo, men det er også muligt at ”skifte” eller fordele arven. Der er fordele og ulemper ved begge dele.

Formålet med at sidde i uskiftet bo er, at du som efterlevende ægtefælle slipper for at skulle udbetale arv til afdødes børn med det samme. Under normale omstændigheder skulle den efterlevende ellers udbetale det kvarte af fællesformuen til børnene. Det er også en anden fordel ved at sidde i uskiftet bo. Der er stort set ingen advokatomkostninger er til behandling af dødsboet. Der er blot en retsafgift på 500 kr. Du beholder som efterlevende ægtefæller rådighed over alle midlerne og kan bruge dem efter behag på rejser, forbrug eller andet. Som efterlevende ægtefælle i uskiftet bo kan du også sælge huset og flytte. Du må dog ikke misbruge din råden over det uskiftede bo. Der er begrænsninger for, hvad du må forære væk og give i arveforskud.

For at sidde i uskiftet bo skal du have et skriftligt samtykke fra den afdødes særbørn. Det bør du og din ægtefælle bede om i god tid. Med hjælp fra en advokat kan du få udfærdiget en forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo i forbindelse med oprettelse af testamente.
Du skal være opmærksom på, at du ikke frit kan testamentere hele boet. Du kan kun disponere over den halvdel af det uskiftede bo, der falder i arv efter dig.
Det betyder, at dine egne børns tvangsarv er 25% af halvdelen af det uskiftede bo. Du kan i et testamente med andre ord kun disponere over 3/8 af det samlede uskiftede bo. Du må gerne leve papirløst sammen med en ny livsledsager, men du kan ikke indgå ægteskab på ny uden at skifte med arvingerne.
Det er en overraskelse for mange, at alt, hvad du tjener fremover, kommer til at indgå i boet. Hvis du vinder i lotto, indgår gevinsten i det uskiftede bo. Du indtræder også automatisk i din afdøde ægtefælles skattemæssige stilling, og du bliver personligt ansvarlig for din afdøde ægtefælles gældsforpligtelser.

Hvordan laver man en fuldmagt?

En fuldmagt er et dokument, hvor du giver en anden person ret til at træffe bestemte beslutninger og handle på dine vegne. Ofte giver man en fuldmagt til sin ægtefælle eller en anden nær slægtning, som man har fuld tillid til. Den person, som du giver fuldmagten til, kaldes fuldmægtig. Du kaldes selv fuldmagtsgiver. Du kan få hjælp til at oprette en fuldmagt hos en advokat.

Når du opretter en fuldmagt, fraskriver du dig ikke retten til at træffe beslutninger og handle selv. Du giver bare en anden person ret til også at handle på dine vegne. Hvis du selv er i stand til at give anvisninger, skal den anden person følge dine beslutninger og altid handle i din interesse. Du kan til hver en tid tilbagekalde en fuldmagt. Du kender uden tvivl til fuldmagter fra dagligdagen, når du fra postvæsnet får besked om, at du har modtaget et anbefalet brev. Du kan på bagsiden af postanvisningen hurtigt og nemt lave en fuldmagt til for eksempel din ægtefælle, så han eller hun kan hente og kvittere for brevet på dine vegne.

Når du opretter en fuldmagt, kan du give en anden person ret til at disponere over dine bankkonti på dine vegne, at sælge eller pantsætte din faste ejendom eller at indgå kontrakter på dine vegne. Du bør udfærdige en fuldmagt, så den kun vedrører de ting, som du ønsker. Hvis du giver en fuldmægtig ret til at disponere over din økonomi, din bolig og dine personlige forhold, bør du dele fuldmagten op i flere enkle og overskuelige fuldmagter.

Hvis du ejer fast ejendom eller har opsparing, bør du overveje at oprette en fuldmagt. Skulle du blive ude af stand til at handle selv, kan myndighederne udpege en værge for dig, hvis du ikke har oprettet en fuldmagt på forhånd. Hvis du får udpeget en værge, skal din formue forvaltes efter nogle meget strenge regler, og det er mere besværligt for værgen at agere på dine vegne.
Du kan på internettet finde eksempler på fuldmagter, men hvis din fuldmagt skal skræddersys til netop din situation, kan du få professionel hjælp af en advokat i f.eks. København. Fuldmagten skal underskrives foran to neutrale vidner eller en notar for at være gyldig. Du kan til hver en tid tilbagekalde en fuldmagt, så længe du er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Læs også om testamente på hjemmesiden her