Søg professionel hjælp ifm. familieoverdragelser

Betalt indhold

Familieoverdragelser af eksempelvis forældrekøbsboliger er ikke bare attraktive for barnet, fordi de får overdraget en bolig. Der kan også være økonomiske og skattemæssige årsager til, at det kan være en fornuftig ting at gøre.

Der er nemlig mange fordele ved familieoverdragelser, som blandt andet involverer, at man kan reducere den skyldige skat for både forældrene og barnet. Det er ikke noget, vi vil dykke synderligt meget ned i her, men vi vil i stedet tale lidt om, hvordan du kommer bedst i mål med familieoverdragelsen.

Komplekse regler på området gør det svært at navigere

forældreovedrdragelse af boligLovgivningen på området omkring familieoverdragelser kan godt være svær at navigere i, fordi den er så kompleks, som den er. Der gælder flere forskellige regler, og de overlapper hinanden – så at sige. ForældrekøbsGuiden har udgivet en guide omhandlende alt om familieoverdragelse og reglerne herom, hvorfor vi ikke vil gå meget i dybden med de specifikke detaljer her.

I stedet vil vi blot lægge vægt på, at det kan være svært for almindelige mennesker, der ikke har sat sig ind i området at finde hoved og hale i reglerne. Træder man et skridt forkert i forbindelse med en familieoverdragelse, kan det betyde, at man ikke får den optimale økonomiske gevinst, eller sågar, at man bliver straffet med en bøde for at overtræde nogle af de gældende regler.

Der hvor der i mange tilfælde opstår problemer er, når familier kommer til at lave en overdragelse til en pris, der er for gunstig i forhold til loven. Det er sjældent i ond tro, at det sker, oftere tværtimod, men det kan stadig have konsekvenser.

Få hjælp fra professionelle og kom sikkert i mål med familieoverdragelsen

Der findes heldigvis professionelle, der har brugt tid på at sætte sig ordentligt ind i lovgivningen og praksis på området for familieoverdragelser. Der er eksempelvis hos en rådgivende virksomhed som ForældrekøbsGuiden, der lige netop specialiserer sig i at rådgive om forældrekøb, familieoverdragelser og lignende.

Fordelen ved at tage kontakt til de professionelle folk bag konceptet er, at du kan blive vejledt gennem hele processen på en måde, der sikrer, at du holder dig inden for lovens rammer og samtidig får mest for dine penge.

Investeringen i professionel rådgivning er i den grad pengene værd – især hvis du allerede nu har en fornemmelse af, at reglerne er lidt uoverskuelige. De bliver nemlig ikke mere overskuelige, og får man ikke hjælp til at holde sig inden for dem, kan det have især økonomiske konsekvenser. Det er naturligvis ærgerligt, hvis det er tilfældet, når man ved, at de kunne have været undgået, hvis man havde konsulteret med eksperter på forhånd og undervejs i forløbet.