Køb af byggegrund

byggegrund boligadvokatLæs om lån til andelsbolig her

Er du på udkig efter en ny byggegrund? Så er der nogle ting du lige skal sikre dig er i orden. Det er virkelig ærgerligt at købe en grund, og så viser det sig, at den slet ikke må anvendes til det, du gerne vil. Der kan nemlig være begrænsninger for grundens anvendelse af forskellig art. Det kan være lovmæssige begrænsninger, begrænsninger i forhold til lokalplanen for området, begrænsninger i forhold til andres eksisterende rettigheder. Her kommer vi ind på nogle af de ting du skal være opmærksom på.

Lokalplaner

I alle kommuner vedtages en lokalplan. Det er en form for lokal lov, der bestemmer hvilke regler, der er for bebyggelse i kommunen. Når du skal købe en byggegrund er det vigtigt, at du er orienteret om, hvad lokalplanen siger om det område, du vil bygge i. Der kan nemlig være reguleringer i lokalplanen, som har stor betydning for, hvad du må og hvordan du må bygge, på den grund du køber. For eksempel kan der være regler for hvor højt, du må bygge, hvor meget af grunden, der må bebygges og hvilke materialer du må benytte. Der er også af og til regler om, hvad bygninger på grunden må anvendes til.

Servitutter samt andre rettigheder

Der kan også være gældende servitutter på en grund. Det betyder, at der er andre, der har nogle begrænsede rettigheder på grunden. Det kan for eksempel dreje sig om en oversigtsservitut, der går ud på, at der ikke må bygges så højt på grunden, at det tager naboens udsigt eller lignende. Som køber skal man respektere disse servitutter. Du kan finde ud af, om der er servitutter eller andre rettigheder ved at kigge i tingbogen. Det kan gøres på tinglysning.dk og er ganske gratis.

TIP: Få hjælp til at tjekke områder som servitutter hos en Boligadvokat

Fredet bygning

Hvis du overvejer at købe en grund, hvor der allerede ligger en gammel bygning, som du vil rive ned, skal du sikre dig, at det ikke er en fredet bygning. Hvis det er en fredet bygning, må du sædvanligvis ikke rive den ned. Du må ikke engang ombygge den og i tillæg pålægges du pligten til at vedligeholde bygningen.

Naturbeskyttelse

Du skal også tænke på loven om naturbeskyttelse. Hvis du har fundet en grund, der ligger nær en strand, skov eller et fortidsminde kan der nemlig være begrænsninger på, hvor tæt på disse du har lov at opføre en bygning.

Forurening

Det er også væsentligt at undersøge, om der kan være forurening på den grund du gerne vil købe. Det er ikke rart at opdage, at den jord man gerne vil anlægge en grøntsagshave i er forurenet og måske ligefrem giftig. Eller om der er andre forhold, der kan give store uventede omkostninger, når du skal til at bygge eller efterfølgende.