Skimmelsvamp, værst om vinteren

I vinterhalvåret er der særligt gang i skimmevæksten i vores bygninger, og det kan skabe helbredsproblemer for nogle. Det skyldes at kombinationen af høj luftfugtighed, faldende temperatur og mindre udluftning gør, at de vækstbetingelser der skal til, er til stede i højere grad end om sommeren.

Kend symptomerne

eksempel på skimmelsvampFor mange betyder det at være i bygninger hvor der gror skimmelsvamp, at de oplever forskellige helbredsgener. Det kan være hovedpine, sviende øjne, hoste og tilstoppet eller løbende næse.

Folk der lider af astma eller allergi vil ofte have kraftigere symptomer, men ellers sunde og raske mennesker vil som regel også kunne mærke det, hvis der gror skimmel i den bygning de befinder sig i.

Udseende og spredning

Skimmelsvamp gror i såkaldte kolonier, der kan se ud på forskellige måder, alt efter art og det materiale de gror på. Ofte vil kolonierne vise sig som skjolder på de angrebne overflader og være mørkebrune, sorte eller rødlige. Der kan også ses dunede overflader, særligt hvis kolonien gror på tekstiler eller lædervarer.

Når væksten er i gang, frigiver svampene sporer til luften, sammen med forskellige toksiner og andet biologisk materiale. Det er det vi mennesker, og andre pattedyr, reagerer på når vi udsættes for det i høje koncentrationer.

Når sporerne er frigivet, vil de begynde at danne nye kolonier når de lander et sted med gode vækstvilkår. Det vil sige høj luftfugtighed, lav luftcirkulation og tilpas temperatur – for de fleste arter det vi vil kalde normal stuetemperatur, 18-22 grader.

Undersøgelser for skimmel

Det kan være mere eller mindre kompliceret at finde grunden til at der gror skimmelsvamp i en bygning, eller i enkelte rum. Som tidligere nævnt kan det være noget så banalt som manglende udluftning, særligt om vinteren, men det er ikke altid så lige til – særligt hvis der udvikles symptomer, og man ikke kan se tydelige skjolder eller fugtophobninger.

Skimmel kan nemlig gro i skjulte hulrum i bygningens konstruktion, eller når vand trænger ind gennem sprækker i bygninger, opstået på grund af fejlkonstruktioner eller skader.

I mere simple tilfælde, hvor der eksempelvis gror skimmel på et badeværelse med dårlig udluftning, er undersøgelsen lige til. Det handler om at finde ud af om det i det hele taget er skimmel ved at tage en analyse, hvis der er høje koncentrationer som indikerer at der er kolonier i vækst, vil man affugte, øge udluftningen eksempelvis med mekanisk udsug.

Ved skjult skimmel, når der ikke er synlige kolonier, kan man starte med en undersøgelse af indeluften ved at udtage luftprøver for skimmelsporer.

Hvis resultatet indikerer at der er skimmelmateriale i luften, skal man undersøge bygningen for at finde rodårsagen. Man vil oftest snævre sig ind på det med fugtmålinger, visuel gennemgang af bygningen og med termisk kamera.

Her vil man kunne se kuldebroer der kan indikere, at der er fugt ophobet bestemte steder – eksempelvis i en væg eller i gulvet. Derefter skal bygningen undersøges, så man kan finde ud af hvordan kuldebroen, og dermed fugtophobningen er opstået. Det kan eksempelvis være et vandrør der er læk, eller andre skjulte bygningsskader.

Det kræver en del udstyr og specialviden at undersøge for skjult skimmel, og det er ikke noget man lige gør selv. Det bedste er at finde et firma der både har forstand på bygningskonstruktioner, og har indgående kendskab til skimmelsvamp.