Valuarvurdering af andel – Hvordan?

Når en forenings ejendom skal værdisættes, og når andelskronen skal fastsættes, kan man vælge mellem to forskellige vurderinger: den, man får fra det offentlige, eller den, man selv kan sørge for at få lavet ved at betale en valuar for at komme ud og lave en vurdering. Der kan være flere grunde til, at man vælger at betale for en vurdering af egen lomme frem for at vente på det offentlige, men der er en række ting, der er meget gode at vide på forhånd.

Hvad er en valuarvurdering?

Valuarvurderinger bliver brugt i forbindelse med andelsejendomme. En valuarvurdering kan være med til at bestemme andelenes maksimalpriser, og bruges af rigtig mange andelsboligforeninger. En ejendom har som udgangspunkt en offentlig ejendomsvurdering, men en valuarvurdering kan ses som et alternativ til dette, da vurderingen foretages af en privat valuar, som kommer med en vurdering af ejendommen som udlejningsejendom. Valuaren besøger ejendommen personligt og gennemgår den grundigt for at kunne skabe et overblik over ejendommen. Til sidst vil valuaren komme med et bud på, hvor meget ejendommen er værd. Vurderingen vil være så nøjagtig som muligt. Valuarvurderingens resultater tager udgangspunkt i ejendommens stand, størrelse, beliggenhed og mere, og disse faktorer kan altså påvirke vurderingen enten positivt eller negativt.

Derfor er det godt at få en valuarvurdering

En af grundene til, at andelsboligforeninger vælger at investere i en valuarvurdering frem for blot at holde sig til den offentlige, er, at man ikke er sikker på eller stoler på, at den offentlige vurdering er korrekt og giver et præcist billede, af, hvor meget andelsejendommen er værd.

En af de største fordele ved at få lavet en privat valuarvurdering frem for at bruge den offentlige ejendomsvurdering er, at man ofte kan få en mere præcis vurderingen af ejendommens værdi ved at ty til en privat vurdering. Så er ejendomsvurderingen så tæt på markedsværdien som muligt, når der skal sælges eller købes, og det kan have fordele for foreningen. Det kan dog også skabe ulemper, hvis vurderingen ikke er korrekt.

Ulemper ved valuarvurdering

Mens en valuarvurdering ofte bliver set som en bedre og mere præcis vurdering end den offentlige ejendomsvurdering, skal man også have in mente, at valuarvurderingen ikke under alle omstændigheder er fordelagtig for ejendommen og dens værdi. Sætter valuaren nemlig vurderingen for højt, kan det have konsekvenser for andelsboligforeningen, da andelene muligvis sælges til overpris. Opdager køberne, at de har betalt overpris, kan andelsboligforeningen ende med at skulle betale erstatninger, hvis køberne får medhold i sagen.

Det er at foretrække, at en valuarvurdering bliver lavet hvert år i forbindelse med foreningens årsregnskab, og derfor skal man regne med at have en ekstra årlig udgift. Derfor kan man foretrække at bruge den offentlige vurdering, som ikke koster penge.

Læs også: Om lån til andelsboliger

Her kan du få en valuarvurdering

På grund af de uheldige konsekvenser, det kan have for andelsboligforeninger, hvis man får en upræcis vurdering, bør man altid være påpasselig med hvilken valuar, man vælger at bruge. Det er også godt, at man som tommelfingerregel får to valuarvurderinger uafhængigt at hinanden og fra to forskellige valuarer. Så kan man nemmere vurdere om vurderingerne er tilpas, eller om der er uoverensstemmelser mellem de to. Hvis den ene vurdering er langt højere end den anden, bør man undre sig og få lavet endnu en vurdering. De to vurderinger skulle gerne være nogenlunde ens.

Valuarvurderinger bliver udført af en privat valuar, som er en person, der er uddannet til at vurdere ejendomme. Dette koster selvfølgelig penge, og der kan være forskel på priserne. Leder du efter en god valuarvurdering, kan du få hjælp hos Cera ApS. Man skal selvfølgelig have en så nøjagtig og fair vurdering som muligt, og derfor bør man kigge efter en valuar, som er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Bliver valuarvurderingen udført af en valuar, som er medlem af denne forening, har de en ansvarsforsikring, hvis det skulle vise sig, at der er fejl i vurderingen. Man kan også benytte en valuar, der er uddannet DiplomValuar, hvilket er den mest opdaterede valuaruddannelse, der er at finde i Danmark.